Garantiordning

om medlem af TEKNIQ giver vi vores kunder en betryggende

sikkerhed og garanti for det arbejde vi udfører.

 

TEKNIQ har nemlig etableret Dansk VVS Garanti, der er en garantiordning for

VVS-arbejder. Garantiordningen har til formål at sikre, at en privat forbruger, der får

medhold i en sag ved Ankenævnet for Tekniske Installationer, får kendelsen opfyldt,

hvis installatøren ikke kan eller vil opfylde en kendelse. Ankenævnets formål er at

medvirke til en nem, hurtig og billig løsning af uoverensstemmelser

mellem private kunder og VVS-installatører.

 

Garantiordningen gælder kun for arbejder, der er udført af medlemmer af Dansk VVS.

Se derfor for en sikkerheds skyld efter Dansk VVS Garanti-mærket eller spørg installatøren.
 
Dækker udgifter op til 150.000 kr.
 
Garantiordningen dækker udgifter op til kr. 150.000,00 inkl. moms.
 
Hvem kan klage?
 
Private forbrugere kan klage over VVS-arbejder og leverancer, der ikke er bestilt udført til erhvervsmæssige formål.
 
Hvad kan man klage over?
 
En klage kan kun indbringes for Ankenævnet, hvis klagen i forvejen forgæves har været forelagt for VVS-installatøren. Man kan klage over næsten alt, dog ikke VVS-installatørens interne forretningsprincipper som f.eks. time- og materialepriser.
 
Læs mere http://www.tekniq.dk/ og http://www.el-vvs-anke.dk/

Til forside
Kontakt
Print

Find inspiration

Bedrebad
Roskilde VVS ApS   //   Vindingevej 36, 4000 Roskilde   //   Telefon: 72 44 44 66   //   CVR: 29425841   //   E-mail: mail@roskilde-vvs.dk